Basisschool Kronenburgh
      Engels/English
Visie en Documenten Inloggen MR en AC Vacature Sponsoring Aanmelden Contact

(Hoog) begaafdonderwijs

International Learners

Meer- en hoogbegaafd

Verdiepingsjaar

Buitenschoolse opvang

Intake-onderzoek

Bsisschool Kronenburgh

 
 

Documenten

Lees meer in ons schoolplan en onze schoolgids (jaarplanner).

Lees ook ons ondersteuningsprofiel.

Aanmeld- en intakeformulier

Formulier aanvraag verlof: zie bijlage in schoolgids

Formulier declaratie: zie bijlage in schoolgids

Visie

Basisschool KronenburghMet de door de overheid beschikbaar gestelde middelen probeert elke reguliere basisschool het beste onderwijs te bieden. Elk kind verdient de aandacht van de leerkracht om zich zo optimaal te ontwikkelen.  

De wereld om ons heen verandert snel. Onze kinderen worden wereldburgers. Het onderwijs heeft tot doel leerlingen voor te bereiden op een functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving.  

Het grootste deel van de kinderen functioneren prima binnen het reguliere onderwijs. Er is ook een groep kinderen die beter tot hun recht komen in een kleinere groep waarbij de gespecialiseerde leerkracht goed kan inspelen op de specifieke leervragen van individuele leerlingen.

Missie

Basisschool Kronenburgh wil leerlingen samen met hun ouders voorbereiden op een functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving. Dit vraagt dat elke leerling leert leven, leert leren en leert denken en met een positief zelfbeeld goed is voorbereid op de middelbare school en een functioneren in de internationale samenleving.  

Basisschool Kronenburgh biedt ook een programma voor meer- en hoogbegaafd onderwijs

Identiteit

Het onderwijs van Basisschool Kronenburgh past onder de noemer van algemeen bijzonder onderwijs.

Wij werken wij vanuit een historisch besef van het West Europees Christelijk gedachtegoed in een hedendaagse toepassing. Hiermee benadrukken wij te staan in een lange traditie van normen en waarden, in het ‘gevoel’ dat er meer is, zonder ons te binden aan één specifieke christelijke geloofsrichting. Dit besef vertaalt zich onderwijskundig in de zorg voor onze leerlingen en hun toekomstig functioneren in de hedendaagse moderne maatschappij. We zijn dagelijks even stil voor het eten, vieren Kerst en Pasen en verzorgen godsdienstlessen in combinatie met de lessen sociale vaardigheden (en filosofie).

Documenten

Lees meer in ons schoolplan, onze schoolgids,de jaarplanner en ons schoolondersteuningsprofiel.

Aanmeld- en intakeformulier

Formulier aanvraag verlof: zie bijlage in schoolgids

Formulier declaratie: zie bijlage in schoolgids

Nieuwsbrief
15-11-2018
11-10-2018
04-10-2018
20-09-2018

20-07-2018
25-06-2018
28-05-2018
09-04-2018
27-03-2018
13-03-2018
12-02-2018
29-01-2018
15-01-2018


Documenten
schoolgids
schoolplan
jaarplanner
mailadressen