Basisschool Kronenburgh
      Engels/English
Visie en Documenten Inloggen MR en AC Vacature Sponsoring Bestuursverslag Aanmelden Contact

(Hoog) begaafdonderwijs

International Learners

Meer- en hoogbegaafd

Verdiepingsjaa / groep 9

Buitenschoolse opvang

Intake-onderzoek

Bsisschool Kronenburgh
 
 

Verdiepingsjaar / groep 9

VerdiepingsjaarOok al kan een leerling de overstap naar het voortgezet onderwijs cognitief aan; voor sommige kinderen is het sociaal en emotioneel een te grote stap (bijvoorbeeld een 'jonge leerling' en / of wanneer een groep is overgeslagen.

Het kan ook zijn dat uw kind niet de schoolprestaties behaalt die verwacht zouden mogen worden gezien het IQ van uw kind. Ook dan is kiezen voor een verdiepingsjaar een optie.

Deelnemen aan een verdiepingsjaar kan bij onze groepen International Learners en de Guide en Coach groepen.

Tijdens een verdiepingsjaar blijven we de kerndoelen oefenen zodat de Citoresultaten op niveau blijven of verbeteren. Verder ligt de nadruk van ons onderwijs op het verbreden en verdiepen van kennis, vaardigheden en attituden. We nodigen de leerlingen uit hun bijzondere capaciteiten in te zetten met als resultaat: een kind dat heeft leren leven, leren leren en leren denken en met een positief zelfbeeld goed is voorbereid op de middelbare school.

Kijk ook op onze internetpagina:
- International Learners en
- Guide Coach.

Particulier onderwijs Den HaagLees meer in ons schoolplan en onze schoolgids (jaarplanner).

Aanmelden
Zie onze inschrijfpagina

Nieuwsbrief
15-11-2018
11-10-2018
04-10-2018
20-09-2018

20-07-2018
25-06-2018
28-05-2018
09-04-2018
27-03-2018
13-03-2018
12-02-2018
29-01-2018
15-01-2018


Documenten
schoolgids
schoolplan
jaarplanner
mailadressen