Basisschool Kronenburgh
      Engels/English
Visie en Documenten Inloggen MR en AC Vacature Sponsoring Bestuursverslag Aanmelden Contact

(Hoog) begaafdonderwijs

International Learners

Meer- en hoogbegaafd

Verdiepingsjaar / groep 9

Buitenschoolse opvang

Intake-onderzoek

Bsisschool Kronenburgh
 
 

Sponsoring

Sponsoring hoogbegaafd onderwijsBasisschool Kronenburgh werkt bij de guide en coachgroepen (meer- en hoogbegaafde leerlingen)

met groepen van gemiddeld 18 leerlingen om zo leerlingen met specifieke leervragen optimaal te kunnen begeleiden tijdens hun ontwikkeling en leerproces.

 

Om de extra kosten voor personeel en klaslokalen te kunnen dekken werken wij met een 'vrijwillige extra ouderbijdrage verkleinde groepen' van iets meer dan drie duizend euro. Het is niet voor elke ouder mogelijk deze ouderbijdrage op te brengen. Basisschool Kronenburgh heeft een ANBI status zodat het mogelijk is individuele leerllingen fiscaal vriendelijk te ondersteunen.

Er mag geen relatie liggen tussen de sponsor en de verleende dienstverlening. Ouders kunnen dus bijvoorbeeld niet middels een schenking de ouderbijdrage bekostigen.

 

Natuurlijk is het ook mogelijk het onderwijs van Basisschool Kronenburgh in het algemeen te sponsoren.

Wilt u sponsor zijn van Kronenburgh? Neem dan contact op met de schooldirecteur directie@bs-kronenburgh.nl.
 

 

Bestuursverslag

Onze financiƫle verantwoording als ANBI-instelling en als bekostigde onderwijsinstelling vindt u hier.

 

Naam Instelling: Stichting kronenburgh (Basisschool Kronenburgh)

RSIN / Fiscaalnummer: 852442763

Postadres: Van Vredenburchweg 158 2284TT Rijswijk Doelstelling stichting: Het vormgeven en het bevorderen van het geven van onderwijs op algemeen bijzondere grondslag dat inspeelt op de unieke behoeften op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied.

Beleidsplan: schoolplan en onze schoolgids (jaarplanner).

 

Samenstelling bestuur en taakverdeling:

- Dhr. P.S.C. Janssen, voorzitter

- Mw. I.V.T. Pril, secretaris en plv voorzitter

- Dhr. R.J. Hekket, toezicht bedrijfsvoering

Beloningsbeleid: Stichting Kronenburgh werkt met een vrijwilligersbestuur, derhalve geen beloning anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten (kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling).Ook kunnen de bestuursleden vacatiegeld (een vergoeding voor de vervulling van hun functie zoals het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen) ontvangen dat niet bovenmatig is. In de jaarlijkse financiƫle verantwoording wordt de beloning aan bestuuurders zichtbaar gemaakt. Voor de inschaling van directie en personeel wordt gewerkt volgens de inschaling CAO PO.

 

 

 


Nieuwsbrief
15-11-2018
11-10-2018
04-10-2018
20-09-2018

20-07-2018
25-06-2018
28-05-2018
09-04-2018
27-03-2018
13-03-2018
12-02-2018
29-01-2018
15-01-2018


Documenten
schoolgids
schoolplan
jaarplanner
mailadressen