Basisschool Kronenburgh
      Engels/English
Visie en Documenten Inloggen MR en AC Vacature Sponsoring Bestuursverslag Aanmelden Contact

(Hoog) begaafdonderwijs

International Learners

Meer- en hoogbegaafd

Verdiepingsjaa / groep 9

Buitenschoolse opvang

Intake-onderzoek

Bsisschool Kronenburgh
 
 

Ouders actief in medezeggenschapsraad en activiteitencommissie

LeonardoschoolActivitetencommissie

Basisschool Kronenburgh is erg blij dat zo veel ouders meehelpen en we zo samen het verschil kunnen maken.

U kunt de activiteitencommissie mailen: ac@bs-kronenburgh.nl

Medezeggenschapsraad

U kunt de medezeggenschapsraad mailen: mr@bs-kronenburgh.nl.

MR Statuut  MR Reglement

Geactualiseerde documenten (ter ondertekening bij MR):

MR Statuut  MR Reglement

 

 

 

 


Nieuwsbrief
15-11-2018
11-10-2018
04-10-2018
20-09-2018

20-07-2018
25-06-2018
28-05-2018
09-04-2018
27-03-2018
13-03-2018
12-02-2018
29-01-2018
15-01-2018


Documenten
schoolgids
schoolplan
jaarplanner
mailadressen