Basisschool Kronenburgh
      Engels/English
Visie en Documenten Inloggen MR en AC Vacature Sponsoring Aanmelden Contact

(Hoog) begaafdonderwijs

International Learners

Meer- en hoogbegaafd

Verdiepingsjaar

Buitenschoolse opvang

Intake-onderzoek

Bsisschool Kronenburgh
 
 

Intake-onderzoek

Orthopedagogisch OnderzoekOm uw kind te kunnen inschrijven voor het leerprogramma 'Meer- en hoogbegaafd' bij Basisschool Kronenburgh is het noodzakelijk dat u een actueel testrapport overlegt die ook een IQ meting bevat.

Het testrapport mag niet ouder zijn dan 2 jaar en dient te zijn opgesteld door een erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog.

Het IQ-onderzoek bekostigen ouders vrijwillig of er wordt gekeken of dit kan via het samenwerkingsverband.

Basisschool Kronenburgh werkt samen met orthopedagogen die ervaren zijn met de vraagstukken rondom onze leerprogramma's. U bent echter vanzelfsprekend vrij het onderzoek bij een door uzelf te selecteren erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog te laten uitvoeren.

Onze partners:
- HCO (Den Haag)
Voor een IQ bepaling verwijzen wij u naar onderwijsadviesbureau HCO. Het HCO heeft gecertificeerde psychologen in dienst die een IQ-test kunnen afnemen. Richtlijn voor de kosten voor de afname van een IQ-test is circa € 632.50 (dit onder voorwaarde van afname op de locatie van het HCO-gebouw). Het onderzoek beperkt zich tot een intelligentiemeting. Na afloop van het onderzoek ontvangt u een rapportage waarin de opbouw van het IQ beschreven wordt. Uiteraard zijn andere opties mogelijk zoals uitbreiding van het onderzoek met een intake, een nagesprek, observatie(s) en/of vragenlijsten. Daarnaast is het mogelijk om onderzoeken te laten doen in het kader van onder andere dyslexie en gedragsproblematiek. Voor de mogelijkheden en kosten van deze onderzoeken verwijzen wij u naar mevrouw H. Stoutjesdijk van het HCO, tel 070-4482860 of h.stoutjesdijk@hco.nl.

- BTSW for kids (locatie: aan school)

BTSW biedt potentieel toekomstige leerlingen van de Basisschool Kronenburgh de mogelijkheid tot een intelligentieonderzoek ofwel een uitgebreid onderzoek. Bij het intelligentieonderzoek zit opgenomen: verkort intakegesprek met ouders, intelligentieonderzoek en verslaglegging van de onderzoeksresultaten. De kosten voor het intelligentieonderzoek bedragen €545,-. In het uitgebreide onderzoek is opgenomen: uitgebreid intakegesprek met ouders; gedragsvragenlijsten voor ouders en huidige leerkrachten; intelligentieonderzoek; sociaal-emotioneel onderzoek (o.a. zelfbeeld, schoolbeleving, faalangst); persoonlijkheidsonderzoek (o.a. motivatie, doorzettingsvermogen); uitgebreide verslaglegging van onderzoeksresultaten inclusief conclusie en handelingsadviezen; een verslagbespreking met ouders en eventueel leerkracht. Kosten voor het uitgebreide traject bedragen €1.072,50. BTSW biedt de mogelijkheid om het onderzoek binnen twee weken na aanmelding te laten plaatsvinden en om deze op de huidige school of op de Basisschool Kronenburgh uit te voeren. Binnen twee weken na afname van het onderzoek ontvangt u van ons de rapportage. Lees hier meer. U kunt contact opnemen met Romi Bos: r.bos@btsw.nl / 06-22569600.


- E. Bos Orthopedagogiek (Dordrecht)
Bij deze kleinschalige praktijk voor orthopedagogiek en psychologische zorg gericht op kinderen, kunt u terecht voor intelligentieonderzoek (preferred tester intelligentieonderzoek hoogbegaafdheid), neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, dyslexie en/ of dyscalculieonderzoek, onderzoek naar gedrag en/ of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor kunnen onder andere zaken als faalangst, zelfbeeld, somberheid, aandacht/ concentratie en prestatiemotivatie worden gemeten. Ieder onderzoek wordt afgestemd op de individuele behoeftes van de cliënt. Daarnaast ontvang u naast een intakegesprek, het onderzoek zelf ook een uitgebreide rapportage met handelingsgericht adviezen voor het onderwijs en een adviesgesprek. Voor de onderzoeken gelden de volgende tarieven: intelligentieonderzoek € 595,- (inclusief sterke-zwakte analyse). Een uitgebreid onderzoek met bovenstaande elementen (inclusief intelligentie) kost € 850,- / € 1050,-. Voor meer informatie: info@ebos-orthopedagogiek.nl 078-8440042 / 06-55537369 www.ebos-orthopedagogiek.nl

- Adviesbureau Dotado (Rotterdam)
Dit adviesbureau is gespecialiseerd in onderzoeken bij  en begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. Orthopedagogen Willemien Schollaart en Mieneke Brouwer hebben een professionele en kindvriendelijke aanpak. Zij hebben jarenlange ervaring met intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoeken voor kinderen vanaf 4 jaar. U ontvangt een professioneel rapport met alle bevindingen en een helder, uitgebreid advies. Dit wordt met u besproken in een nagesprek. Ook de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind wordt meegenomen. U kunt meestal op korte termijn geholpen worden. Een intelligentieonderzoek kost 605 euro en een uitgebreider onderzoek kost 968 euro (t/m 8 jaar) of 1089 euro (vanaf 9 jaar). Neemt u contact op via info@dotado.info of 085-7603344. Voor meer informatie:  www.dotado.info.

- BUUTVRIJ  psychologen
Buutvrij Psychologen biedt kinderen, jongeren en hun ouders behandeling, begeleiding en ondersteuning wanneer zij in het dagelijks leven tegen vraagstukken aanlopen. Tevens biedt Buutvrij psychodiagnostisch onderzoek om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaak of instandhoudende factoren van de aanwezige problemen. Buutvrij Psychologen biedt een plek waar alles gezegd en besproken mag en kan worden. Het woord ‘buut’ betekent ‘doel’ en bij het kinderspel verstoppertje betekent ‘buutvrij’ dat je veilig het doel hebt bereikt. Buutvrij biedt hulp binnen de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). Dit betekent dat wij bij lichte tot matige problematiek hulpverlening bieden mits er sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan opvoedvragen, gedragsproblemen (impulsiviteit, grensoverschrijdend gedrag), emotionele problemen (somberheid, angst, negatief zelfbeeld, trauma’s), problemen op school en sociale problemen (moeite in de omgang met leeftijdsgenoten, vergroten van assertiviteit). 06-42647788 info@buutvrijpsychologen.nl  www.buutvrijpsychologen.nl Dr. Kuyperstraat 5 2514 BA Den Haag.

Nieuwsbrief
15-11-2018
11-10-2018
04-10-2018
20-09-2018

20-07-2018
25-06-2018
28-05-2018
09-04-2018
27-03-2018
13-03-2018
12-02-2018
29-01-2018
15-01-2018


Documenten
schoolgids
schoolplan
jaarplanner
mailadressen