Basisschool Kronenburgh
      Engels/English
Visie en Documenten Inloggen MR en AC Vacature Sponsoring Aanmelden Contact

(Hoog) begaafdonderwijs

International Learners

Meer- en hoogbegaafd

Verdiepingsjaar

Buitenschoolse opvang

Intake-onderzoek

Bsisschool Kronenburgh
 
 

Hoogbegaafd

Naast ons 'International Learners' programma bieden wij ook een leerprogramma voor meer en hoogbegaafde leerlingen. Hoogbegaafd basisonderwijs
Een hoge score bij een IQ test is geen garantie voor goede schoolprestaties. Veel andere factoren zoals persoonlijkheidsfactoren en omgevingsfactoren o.a. het schoolsysteem hebben invloed op de schoolresultaten van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Binnen een standaard leerprogramma kan een meer- en hoogbegaafde leerling zijn uitdaging verliezen en afhaken. Wanneer een meer- en hoogbegaafde leerlingen niet goed in zijn vel zit, zich niet begrepen weet of onvoldoende begeleid worden, kunnen ze de motivatie verliezen, vastlopen en of onderpresteren.
Hoogbegaafde leerlingen ondervinden bij hun sociale contacten vaak meer moeite dan andere kinderen, als gevolg van andere interesses, andere manieren van denken, een andere manier van leren, een ander soort humor.

Basisschool Kronenburgh biedt een natuurlijke leeromgeving, waar de meer- hoogbegaafde leerling:
- zich kan optrekken met ontwikkelingsgelijke leeftijdsgenootjes
  (peers);
- wordt uitgedaagd met verdiepende en verbredende
  leerstof met gespecialiseerde begeleiding; en
- tot zichzelf komt, het plezier in leren weer terugvindt, weer tot
  presteren komt en een actieve leerstrategie ontwikkelt die ook
  nodig is op het voortgezet onderwijs.

De docenten specialiseren zich in het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Een IQ van 120 of hoger is noodzakelijk om als leerling toegang te krijgen tot dit programma.

Binnen het HB-programma werken wij met verkleinde groepen (gemiddeld 15 leerlingen). De kosten van deze verkleinde groepen zijn hoger (extra personeel en extra lokalen) dan die van een klas van reguliere grootte. Om deze extra kosten te kunnen dragen is er een vrijwillige ouderbijdrage verkleinde groepen.

Lees meer in ons schoolplan en onze schoolgids (jaarplanner)..

Nieuwsbrief
15-11-2018
11-10-2018
04-10-2018
20-09-2018

20-07-2018
25-06-2018
28-05-2018
09-04-2018
27-03-2018
13-03-2018
12-02-2018
29-01-2018
15-01-2018


Documenten
schoolgids
schoolplan
jaarplanner
mailadressen