Basisschool Kronenburgh
      Engels/English
Visie en Documenten Inloggen MR en AC Vacature Sponsoring Bestuursverslag Aanmelden Contact

(Hoog) begaafdonderwijs

International Learners

Meer- en hoogbegaafd

Verdiepingsjaar / groep 9

Buitenschoolse opvang

Intake-onderzoek

Bsisschool Kronenburgh
 
 

Meer- en Hoogbegaafd


Hoogbegaafd basisonderwijsEen hoge score bij een IQ test is geen garantie voor goede schoolprestaties. Veel andere factoren zoals persoonlijkheidsfactoren en omgevingsfactoren o.a. het schoolsysteem hebben invloed op de schoolresultaten van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Binnen een standaard leerprogramma kan een meer- en hoogbegaafde leerling zijn uitdaging verliezen en afhaken. Wanneer een meer- en hoogbegaafde leerlingen niet goed in zijn vel zit, zich niet begrepen weet of onvoldoende begeleid worden, kunnen ze de motivatie verliezen, vastlopen en of onderpresteren.
Hoogbegaafde leerlingen ondervinden bij hun sociale contacten vaak meer moeite dan andere kinderen, als gevolg van andere interesses, andere manieren van denken, een andere manier van leren, een ander soort humor.

Basisschool Kronenburgh biedt een natuurlijke leeromgeving, waar de meer- hoogbegaafde leerling:
- zich kan optrekken met
  ontwikkelingsgelijke leeftijdsgenootjes (peers);
- wordt uitgedaagd met verdiepende en verbredende
  leerstof met gespecialiseerde begeleiding; en
- tot zichzelf komt, het plezier in leren weer
  terugvindt, weer tot presteren komt en een actieve
  leerstrategie ontwikkelt die ook nodig is op het
  voortgezet onderwijs.

De docenten specialiseren zich in het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Een IQ van 120 of hoger is noodzakelijk om als leerling toegang te krijgen tot dit programma.

Het onderwijs bij onze International Learners is op een hoger niveau en spreekt zo ook meer – en hoogbegaafde leerlingen aan. Daarnaast biedt Basisschool Kronenburgh onderwijs aan voor meer -en hoogbegaafde leerlingen in verkleinde groepen. We spreken dan over Guide en Coach groepen.

Bij de Guidegroepen biedt de leerkracht de leerlingen meer begeleiding in de vorm van structuur en het stapsgewijs doorlopen van leerlijn. De kinderen worden meer aan de hand meegenomen om de benodigde stappen te nemen en om te leren hoe je van je beginpunt naar je eindbestemming komt. Daardoor ontstaat voor deze leerlingen een te volgen leidraad, wat houvast en het plezier van leerdoelen behalen oplevert.

Bij de Coachgroepen geeft de leerkracht voornamelijk op een coachende manier les. De minimumdoelen die de leerlingen moeten bereiken zijn bekend en de leerlingen hebben een mate van vrijheid om de leerweg op de eigen manier vorm te geven, strategieën toe te passen of uit te proberen en zo hun eigen leerhonger te volgen en om hun vaak grotere behoefte aan zelfstandigheid en autonomie de ruimte te geven. De leerling is vrij (binnen aangegeven grenzen) om in de leerlijn sprongen te maken (heen en zo nodig terug).

Voor deelname aan de verkleinde guide en coach groepen bestaat een 'vrijwillige extra ouderbijdrage verkleinde groepen' die wij gebruiken om de kosten van extra docenten en extra lokalen te dekken.

Lees meer in ons schoolplan en onze schoolgids (jaarplanner).

Aanmelden
Zie onze inschrijfpagina.

Nieuwsbrief
15-11-2018
11-10-2018
04-10-2018
20-09-2018

20-07-2018
25-06-2018
28-05-2018
09-04-2018
27-03-2018
13-03-2018
12-02-2018
29-01-2018
15-01-2018


Documenten
schoolgids
schoolplan
jaarplanner
mailadressen