Basisschool Kronenburgh
      Engels/English
Visie en Documenten Inloggen MR en AC Vacature Sponsoring Bestuursverslag Aanmelden Contact

(Hoog) begaafdonderwijs

International Learners

Meer- en hoogbegaafd

Verdiepingsjaar / groep 9

Buitenschoolse opvang

Intake-onderzoek

Bsisschool Kronenburgh
 
 

Buitenschoolse opvang

In de omgeving van Basisschool Kronenburgh bevinden zich meerdere voor- en naschoolse opvanglocaties. Bij voldoende aanmeldingen zijn deze centra vaak bereid leerlingen te komen ophalen.

Broekslootkade:
- Kinderopvang David DAK (buitenlocatie)
- Kinderopvang Knus (inpandig)
- Sport BSO Smallsteps (buitenlocatie)
- Kinderopvang Eigenwijs (buitenlocatie)
- Zo kinderopvang
- Don Bosco Kinderopvang (buitenlocatie)

Basisschool Kronenburgh werkt met een continurooster; alle kinderen blijven op school over.Nieuwsbrief
15-11-2018
11-10-2018
04-10-2018
20-09-2018

20-07-2018
25-06-2018
28-05-2018
09-04-2018
27-03-2018
13-03-2018
12-02-2018
29-01-2018
15-01-2018


Documenten
schoolgids
schoolplan
jaarplanner
mailadressen